NVAO Instellingsreview

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. 

Zologie gaf NVAO een middel om hun complexe werking op een heldere en frisse manier uit te leggen. Er werden twee animaties gemaakt om het verhaal van NVAO te verduidelijken. Een daarvan geeft een duidelijke uitleg over de organisatie NVAO zelf, in de tweede animatie leggen we de focus op de instellingsreview.